CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY ANH

DUY ANH COMPUTER

Hotline: 091.232.1919 (Xuân Hòa) - 0948.7273.97 (Xuân Anh)

Dell OptiPlex – Chuyên văn phòng

Dell OptiPlex 3060MT ( i3 - 8100 Intel Core i3 3.6GHz | 4GB RAM | 1TB HDD | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 3060MT
  • Processor : Intel® Core™ i3-8100 ( 4 x3.6GHz ), 6M Cache, 8GT/s
  • Ram : 4GB DDR4
  • Hard Drive : 1TB SATA 3 3.5"
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

9.200.000
Dell OptiPlex 9020 MT ( i5 - 4690 Intel Core i5 3.5GHz | 4GB | 500GB | DVDRW | Intel HD 4600 )
 • PC Dell Optiplex 9020 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5 - 4690 ( 4 X 3.5GHz), 6MB, 5GT/s, turbo up 3.9GHz
  • Ram :  4GB DDR3 1600MHz
  • Hard Drive : 500GB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 4600, PCI -E 16X
  • OS :  FreeDOS

10.800.000
DELL Optilex 3020 MT Core ( i5 - 4690 Intel Core i5 3.5GHz | 4GB | 500GB | DVDRW | Intel HD 4600 )
 • PC Dell Optiplex 3020 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5 - 4690 ( 4 X 3.5GHz), 6MB, 5GT/s, turbo up 3.9GHz
  • Ram :  4GB DDR3 1600MHz
  • Hard Drive : 500GB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 4600, PCI -E 16X
  • OS :  FreeDOS

10.200.000
Dell OptiPlex 9010 MT ( i5 - 3570 Intel Core i5 3.4GHz | 4GB | 1TB | DVDRW | Intel HD 2500)
 • PC Dell Optiplex 9010 MT

  • Processor : Intel® Core™ i5-3570 ( 4 x 3.4GHz) ,6M Cache, 5 GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 4GB DDR3 1600MHz
  • Hard Drive : 1TB SATA 3 3.5"
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 2500, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

9.800.000
Dell OptiPlex 3010 MT ( i5 - 3470 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 500GB | DVD | Intel HD 2500 )
 • PC Dell Optiplex 3010 MT

  • Processor : Intel® Core i5 - 3470 (4 x3.2GHz), 6MB, 5GT/s, turbo up to 3.6GHz
  • Ram : 4GB DDR3 1600MHz
  • Hard Drive : 500GB SATA 3 3.5"
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 2500, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

9.600.000
Dell OptiPlex 7050MT ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 8GB | 240GB M.2 SSD | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 7050 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 8GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 240GB SATA M.2 SSD
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

14.800.000
Dell OptiPlex 7050MT ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 8GB | 1TB | DVDRW | Intel HD 630 | Win 10 Pro 64 bit )
 • PC Dell Optiplex 7050 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 8GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 1TB SATA 3 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : Windows 10 Pro 64 bit

16.800.000
Dell OptiPlex 7050MT ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 4GB | 120GB M.2 SSD | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 7050 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 120GB SATA M.2 SSD
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

13.000.000
Dell OptiPlex 7050MT ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 4GB | 500GB | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 7050 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 500GB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

12.900.000
Dell OptiPlex 7050SFF ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 8GB | 500GB | No ODD | Intel HD 630 | Win 10 Pro 64bit)
 • PC Dell Optiplex 7050 SFF
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 8GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 500GB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : Windows 10 Pro 64 bit

16.500.000
Dell OptiPlex 7050SFF ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 4GB | 500GB | DVDRW | Intel HD 630 | Win 10 Pro 64 bit)
 • PC Dell Optiplex 7050 SFF
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 500GB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : Windows 10 Pro 64 bit

15.500.000
Dell OptiPlex 5050MT ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 8GB | 1TB | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 5050 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 8GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 1TB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

13.500.000
Dell OptiPlex 5050MT ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 4GB | 1TB | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 5050 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 1TB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

12.300.000
Dell OptiPlex 5050MT ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 4GB | 500GB | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 5050 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 500GB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

12.200.000
Dell OptiPlex 3050MT ( i5 - 7500 Intel Core i5 3.4GHz | 4GB | 1TB | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 3050 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 1TB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

11.500.000
Dell OptiPlex 3050SFF ( i5 - 7500 Intel Core i5 -3.4GHz | 4GB | 1TB | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 3050 SFF
  • Processor : Intel® Core™ i5-7500 ( 4 x3.4GHz ), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.8 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 1TB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

11.200.000
Dell OptiPlex 7040MT ( i5 - 6500 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 120GB M.2 SSD | DVDRW | HD 530 | Windows 7 Pro 64 bit )
 • PC Dell OptiPlex 7040MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-6500 ( 4 x3.2GHz), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.6 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 120GB  SATA M.2 SSD
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS :  Windows 7 Pro 64 bit

14.050.000
Dell OptiPlex 7040MT ( i5 - 6500 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 120GB SSD | DVDRW | HD 530 | Windows 10 Pro 64 bit )
 • PC Dell OptiPlex 7040MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-6500 ( 4 x3.2GHz), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.6 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 120GB  SATA SSD
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS :  Windows 10 Pro 64 bit

14.600.000
Dell OptiPlex 7040MT ( i5 - 6500 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 120GB M.2 SSD | DVDRW | HD 530 )
 • PC Dell OptiPlex 7040MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-6500 ( 4 x3.2GHz), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.6 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 120GB  SATA M.2 SSD
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

12.300.000
Dell OptiPlex 7040MT ( i5 - 6500 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 120GB SSD | DVDRW | HD 530 )
 • PC Dell OptiPlex 7040MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-6500 ( 4 x3.2GHz), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.6 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 120GB  SATA SSD
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

12.100.000
Dell OptiPlex 7040MT ( i5 - 6500 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 500GB | DVDRW | Intel HD 530 )
 • PC Dell OptiPlex 7040MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-6500 ( 4 x3.2GHz), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.6 GHz
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 500GB  SATA 3 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

11.900.000
Dell OptiPlex 5040 MT ( i5 - 6500 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 120GB M2 SSD | DVDRW | Intel HD 530 | Windows 10 Pro 64 bit )
 • PC Dell Optiplex 5040 MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-6500 ( 4 x3.2GHz), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.6 GHz
  • Ram : 4GB 1600MHz
  • Hard Drive :  120GB SATA M.2 SSD
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS : Windows 10 Pro 64 bit

13.300.000
Dell OptiPlex 5040MT ( i5 - 6500 Intel Core i5 3.2GHz | 4GB | 500GB | DVDRW | Intel HD 530 )
5 %
 • PC Dell OptiPlex 5040MT
  • Processor : Intel® Core™ i5-6500 ( 4 x3.2GHz), 6M Cache, 8GT/s, up to 3.6 GHz
  • Ram : 4GB 1600MHz DDR3
  • Hard Drive : 500GB  SATA 3 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

10.600.000 11.160.000
Dell OptiPlex 5040MT ( i3 - 6100 Intel Core i3 3.7GHz | 4GB | 120GB M.2 SSD | DVD | Intel HD 530 )
 • PC Dell Optiplex 5040MT
  • Processor : Intel® Core™ i3-7100 ( 2 x3.9GHz ), 3M Cache, 8GT/s
  • Ram : 4GB 1600MHz DDR3
  • Hard Drive : 120GB SATA M.2 SSD
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

9.200.000
Dell OptiPlex 5040MT ( i3 - 6100 Intel Core i3 3.7GHz | 4GB | 500GB | DVD | Intel HD 530 )
 • PC Dell Optiplex 5040MT
  • Processor : Intel® Core™ i3-7100 ( 2 x3.9GHz ), 3M Cache, 8GT/s
  • Ram : 4GB 1600MHz DDR3
  • Hard Drive : 500GB  SATA 3 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 530, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

9.200.000
Dell OptiPlex 3050MT ( i3 - 7100 Intel Core i3 3.9GHz | 4GB | 1TB | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 3050MT
  • Processor : Intel® Core™ i3-7100 ( 2 x3.9GHz ), 3M Cache, 8GT/s
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 1TB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

9.100.000
Dell OptiPlex 3050SFF ( i3 - 7100 Intel Core i3 3.9GHz | 4GB | 1TB | DVDRW | Intel HD 630 )
 • PC Dell Optiplex 3050 SFF
  • Processor : Intel® Core™ i3-7100 ( 2 x3.9GHz ), 3M Cache, 8GT/s
  • Ram : 4GB 2400MHz DDR4
  • Hard Drive : 1TB 7.2k RPM SATA 6Gbps
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 630, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

8.900.000
Dell OptiPlex 3010MT ( i3 - 2120 Intel Core i3 3.3GHz | 4GB | 500GB | DVD | Intel HD 2000 )
 • PC Dell Optiplex 3010 MT

  • Processor : Intel® Core i3 - 2120 (2 x3.3GHz), 3MB, 5GT/s
  • Ram : 4GB DDR3 1600MHz
  • Hard Drive : 500GB SATA 3 3.5"
  • Graphics : Integrated Intel® HD Graphics 2000, PCI -E 16X
  • OS : FreeDOS

7.280.000
Page 1 of 2

Thông tin liên hệ

dathongbao

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY ANH - DUY ANH COMPUTER

Địa chỉ: 110 Tôn Thất Tùng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 39 255 424 - (028) 39 255 423 - Fax: (028) 39 255 423

Hotline: 091 232 1919

Email: info@dell24h.com; dell24honline@yahoo.com

GPKD số: 0309535177 do Sở KH&ĐT cấp ngày 02/01/2010